T. 16, S. 5 (2019)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn hoàng của Inoue Yasushi Tóm tắt PDF
Phan Thu Vân 5
Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lam Anh 19
Tiếp cận vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu Tóm tắt PDF
Bùi Trần Quỳnh Ngọc 34
Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Quỳnh 46
Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – Bài học từ Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Tạ Thị Lan Khanh 59
Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ, Trần Hoàng 69
The impact of information technology application on the hotel performance – A conceptual perspective Tóm tắt PDF
Tran Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Phuong Thao 80
Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hương, Lê Đức Sơn 94
Đánh giá điểm tài nguyên du lịch theo định hướng khai thác du lịch đường sông trên sông Hàn, Cổ Cò và Cẩm Lệ ở thành phố Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Hồng 108
Nguồn vốn vật chất và xã hội của các hộ gia đình ở xã thới bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Kim Hải Vân 121
Dự thảo hiệp định tháng mười 1972 và những cam kết của tổng thống Nixon đối với Việt Nam Cộng hòa Tóm tắt PDF
Hồ Thanh Tâm 131
Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 144
Mạng lưới xã hội và giải pháp hỗ trợ tăng cường mạng lưới xã hội đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ 156
Vai trò của quyền lực mềm quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện nay và những tác động đến Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Giao Thủy 165
Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lý Tùng Hiếu 173
Giới thiệu sơ lược về mô hình lập luận của Toulmin Tóm tắt PDF
Phạm Thị Minh Hải 186
R. Carnap's view on The semantic system in Introduction to semantics Tóm tắt PDF
Pham Minh Hoang 191


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100