T. 16, S. 10 (2019)

Mục lục

Bài viết

THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Vân 501
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING Tóm tắt PDF
Trần Khai Xuân 506
SỰ THỨC TỈNH VÀ PHÁT TRIỂN VỀ Ý THỨC CHUYÊN NGHIỆP HÓA CỦA GIÁO VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lý Gia Yến 513
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC MÔN ĐỌC – VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM HAI KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019, QUA ĐÓ BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Tóm tắt PDF
Quách Trọng Liêm 521
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG TỪ “在”,“着” TRONG TIẾNG TRUNG Tóm tắt PDF
Vương Huệ Nghi, Zhou Xiao Bing 532
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Vũ Thu Hằng, Tăng Ngọc Bình 545
LỖI TRONG SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ XÃ HỘI TIẾNG HÁN CỦA HỌC SINH VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ TRONG GIẢNG DẠY Tóm tắt PDF
Lã Hạnh Ly 552
BÀN VỀ SỰ KHÉO LÉO KHI GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Hồng Hạnh 565
PHÂN TÍCH LỖI SỬ DỤNG CÂU VỊ NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIEN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRUNG – CAO CẤP (Trường hợp sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Nam 571
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC CÂU CHỮ BI TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SƠ CẤP Tóm tắt PDF
Lưu Hớn Vũ 582
THIẾT KẾ BÀI TẬP TRONG GIẢNG DẠY QUÁN DỤNG NGỮ TIẾNG TRUNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Thục Nhi 590
MỐI QUAN HỆ MẸ CHỒNG CON DÂU TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC NHÌN TỪ TỤC NGỮ VÀ NGẠN NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Lộc 596
GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA “ĐÀO TỊNH TIẾT TIÊN SINH THI CHÚ” CỦA TANG HAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng 604
ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ CHỈ HƯỚNG “XIANG” TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC VÀ “VỀ” (HƯỚNG/ PHÍA) TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Châu A Phí 611
BỔ SUNG VÀ CHỈNH SỬA TƯ LIỆU CHO CÔNG TRÌNH “HÁN VIỆT NGỮ NGHIÊN CỨU” Tóm tắt PDF
Hồ Minh Quang 619
ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRÊN PHƯƠNG DIỆN MẠNG LƯỚI THẦN KINH NÃO TRONG XỬ LÍ NHẬN THỨC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Đăng 636
SO SÁNH PHÉP ẨN DỤ LIÊN QUAN ĐẾN “ĂN” GIỮA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG HÁN Tóm tắt PDF
Bùi Thị Mai Hương 645
VẤN ĐỀ VỀ HỆ THUỘC CỦA TIẾNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vũ Nguyễn Minh Thy 652
BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG DANH TỪ TIẾNG HÁN CHUYỂN HÓA THÀNH ĐỘNG TỪ LÀ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Phạm Thị Duyên Hồng, Vương Khương Hải 662
HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRUNG QUỐC THÔNG QUA CÁC CHỮ HÁN CÓ BỘ “NỮ” TRONG THUYẾT VĂN GIẢI TỰ Tóm tắt PDF
Trần Vĩ Lương 673


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100