Chi tiết về Tác giả

Đức, Lê Việt

  • S. 10(88) (2016): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
    Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ ngoại khóa tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 14, S. 1 (2017): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
    Xác định các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn Chạy cự li trung bình cho nam sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100