Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 35 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bước đầu tìm hiểu hiện tượng chuyển di ngôn ngữ từ Việt sang Hán Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trung
 
S. 56 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bước đầu tìm hiểu khái niệm “Đánh giá theo năng lực” và đề xuất một số hình thức đánh giá năng lực ngữ văn của học sinh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo
 
S. 38 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bước đầu tìm hiểu về quan hệ xã hội - nhân sinh của người Việt và người Hàn qua truyện cổ tích Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Hồng Việt
 
S. 54 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bước đầu tìm hiểu về quản lí tài chính trong giáo dục đại học theo hướng tự chủ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Yến Nam
 
S. 41 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bước đầu tìm hiểu về từ ngữ Hán Việt trong ca dao Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Đào Duy Tùng
 
T. 14, S. 2 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bước đầu tìm hiểu đời sống tâm linh trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thanh Tùng
 
S. 11(77) (2015): Khoa học Giáo dục Bước đầu vận dụng đối sánh trong giáo dục để so sánh bảy trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Anh
 
S. 42 (2013): Khoa học Giáo dục Bước đầu xác định năng lực dạy học – một thành phần trong phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tóm tắt   PDF
Đinh Đức Hợi
 
S. 35 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bước đầu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo hướng bền vững Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Việt Hà
 
S. 1(66) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các đặc điểm tri nhận cơ bản của động từ tri giác Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
S. 20 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Cảm thức thẩm mĩ bình đạm trong thơ Tứ tuyệt của Vương Duy Tóm tắt   PDF
Nguyễn Diệu Minh Chân Như
 
S. 40 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Calculating the number of neutrons emitted on thick heavy targets with the proton bombardment energy range from 0.5 Gev to 3.0 Gev Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ái Thu
 
T. 15, S. 3 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Calculation of the hyperfine structure of the superheavy elements E113 and E114+ Tóm tắt   PDF
Dinh Thi Hanh
 
T. 16, S. 11 (2019) CÁC QUAN NIỆM KHÁC NHAU VỀ KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN, KHÔNG GIAN CẢM GIÁC, KHÔNG GIAN VẬT LÍ VÀ KHÔNG GIAN HÌNH HỌC Tóm tắt   PDF
Trần Phú Điền, Lê Văn Tiến
 
S. 14 (2008): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các biểu diễn của nhóm Heisenberg tổng quát HR(m,n) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hải
 
S. 54 (2014): Khoa hoc Giáo dục Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lâm Anh Chương
 
T. 14, S. 4 (2017): Khoa học Giáo dục Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tứ
 
S. 65 (2014): Khoa hoc Giáo dục Các biện pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh trung bình, yếu môn Hóa học Tóm tắt   PDF
Trịnh Văn Biều, Nguyễn Anh Duy, Cao Thị Minh Huyền
 
S. 65 (2014): Khoa hoc Giáo dục Các biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Nhân
 
S. 34 (2012): Khoa học Giáo dục Các cách tiếp cận của khái niệm phân số trong lịch sử và sách giáo khoa Toán ở tiểu học Tóm tắt   PDF
Dương Hữu Tòng
 
S. 27 (2011): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các cách tiếp cận của khái niệm số tự nhiên trong lịch sử và sách giáo khoa Toán lớp 1 Tóm tắt   PDF
Dương Hữu Tòng
 
S. 8(86) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ Việt Nam và những vấn đề của tiếng Việt hiện đại Tóm tắt   PDF
Lê Vinh Quốc
 
S. 2(67) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các giá trị nổi bật ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của vùng núi đá vôi Hà Tiên – Kiên Lương tỉnh Kiên Giang Tóm tắt   PDF
Châu Hồng Thắng
 
S. 10(88) (2016): Khoa học Giáo dục Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ ngoại khóa tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Lê Việt Đức, Phan Thị Mỹ Hoa
 
S. 17 (2009): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các giải pháp nâng cao năng lực quản lí cho giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, bản, phường Tóm tắt   PDF
Ngô Quang Sơn
 
226 - 250 trong số 2477 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100