Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 15, S. 11 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Người đọc tiềm ẩn” trong một số bài văn tế của Đặng Đức Siêu Tóm tắt   PDF
Võ Quốc Việt
 
S. 44 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ” (Nguyễn Thiện Giáp), “Ngữ pháp tạo sinh” (Nguyễn Đức Dân) Tóm tắt   PDF
Trịnh Sâm
 
T. 14, S. 8 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Quý tộc tính” trong tiểu thuyết Tà dương của Dazai Osamu và truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bích Nhã Trúc
 
S. 13 (2008): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Trật tự từ và việc nhận diện một số cấu trúc ngoại động trong tiếng Việt” Tóm tắt   PDF
Lê Kính Thắng
 
S. 23 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ám ảnh Tiền Đường Tóm tắt   PDF
Lê Thu Yến
 
S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của tuyến trùng (Nematoda) làm chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở kênh Khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Lan
 
S. 51 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của Tuyến trùng (Nematoda) để đánh giá chất lượng nước theo mùa ở khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Lan, Ngô Xuân Quảng
 
S. 3(68) (2015): Khoa hoc Giáo dục Áp dụng chu trình học tập 4MAT của Bernice Mccarthy nhằm đáp ứng các phong cách học tập đa dạng của người học Tóm tắt   PDF
Phạm Hoài Thảo Ngân
 
S. 5(70) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng kĩ thuật gamma tán xạ ngược để xác định độ dày của thành bình bằng phương pháp Monte Carlo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Hoàng Đức Tâm, Huỳnh Đình Chương, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo
 
T. 14, S. 4 (2017): Khoa học Giáo dục Áp dụng lấy mẫu Gibbs vào đo lường và đánh giá độ khó câu hỏi trong mô hình Rasch Tóm tắt   PDF
Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên, Đoàn Hồng Chương, Lê Thanh Hoa Lê Thanh Hoa
 
S. 7(85) (2016): Khoa học Giáo dục Áp dụng mô hình Irt 3 tham số vào đo lường và phân tích độ khó, độ phân biệt và mức độ dự đoán của các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan Tóm tắt   PDF
Đoàn Hồng Chương, Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên
 
T. 14, S. 1 (2017): Khoa học Giáo dục Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh
 
S. 40 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng phương pháp phổ kế hủy positron để nghiên cứu ảnh hưởng của sắt trong vật liệu khoáng vật SBA-15 Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Dũng, Phạm Thị Mai
 
S. 9(87) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng phương pháp sinh học phân tử để định danh tuyến trùng sống tự do, sông Sài Gòn Tóm tắt   PDF
Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đính Từ
 
T. 14, S. 10 (2017): Khoa học Giáo dục Áp dụng phương pháp tìm cực trị của hàm số một biến số để tìm đại lượng max, min trong bài toán vật lí với sự hỗ trợ của phần mềm Mathematica Tóm tắt   PDF
Huỳnh Trọng Dương
 
S. 58 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Áp dụng phương pháp đo thời gian sống của pô-si-trôn trong nghiên cứu vật liệu ze-ô-lit Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thông, Trần Quốc Dũng
 
S. 11 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Âm hưởng cổ điển trong thơ Huỳnh Văn Nghệ Tóm tắt   PDF
Lê Sỹ Đồng
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Âm điệu trong thơ Huy Cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
S. 12(78) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm tại huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Trung, Trương Đông Phương
 
S. 46 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý chí Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Hương
 
S. 2(80) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý nghĩa chiến lược của vùng đất An Giang trong thế trận phòng thủ biên giới Tây Nam của chính quyền nhà Nguyễn thời kì 1802 – 1867 Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Thanh, Dương Thế Hiền
 
S. 29 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý nghĩa dải mức độ và cách dùng của các đơn vị chỉ mức độ trong tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Phạm Hùng Dũng
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý nghĩa thái độ trong bài phát biểu nhượng quyền của Hillary Clinton: Phân tích theo Thuyết Đánh giá Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Thu Toàn, Bùi Thị Minh Nguyệt
 
S. 8(86) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý nghĩa tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Hồng
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ý thức về chức năng “ngôn tình” trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – XIX Tóm tắt   PDF
Đàm Anh Thư
 
51 - 75 trong số 2477 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100