Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh của sử dụng phối trộn thuốc trừ sâu hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb cho lúa đến enzyme cholinesterase ở cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Công, Phạm Hữu Nghị
 
T. 16, S. 12 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA NITƠ (NITRATE) LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP. Tóm tắt   PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trần Đình Phương
 
T. 16, S. 12 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU UVA LÊN KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ, SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU VÀ NỘI QUAN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Bùi Thị Kim Ngân, Trương Văn Trí, Phạm Văn Ngọt
 
S. 64 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Hạnh, Trương Văn Tuấn
 
S. 9(87) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc thoát hơi tiềm năng khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lương Văn Việt
 
S. 44 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung
 
S. 32 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ảnh hưởng của C.P. Baudelaire trong thơ lãng mạn Trung Quốc và Việt Nam đầu thế kỉ XX Tóm tắt   PDF
Đinh Phan Cẩm Vân
 
S. 43 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của carbon và cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng, Võ Hồng Trung, Lê Thị Hồng
 
S. 12(78) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của các hợp chất phenol trong huyền phù Agrobacterium rhizogenes lên khả năng cảm ứng hình thành rễ chuyển gene từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Như Nhứt, Bùi Văn Lệ
 
T. 14, S. 12 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng carbohydrate và protein ở Spirulina sp. Tóm tắt   PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Huỳnh Phong, Nguyễn Thị Hồng Phúc
 
T. 15, S. 9 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật BA và NAA đến khả năng tạo mô sẹo từ lá cây Cát Tường hồng in vitro Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn Tóm tắt   PDF
Lương Thị Lệ Thơ, Nguyễn Hà Phương Thảo
 
S. 5(70) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên vị trí điểm giao thoa cực tiểu trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử Tóm tắt   PDF
Phan Thị Ngọc Loan, Lê Nguyễn Minh Phương, Trần Tuấn Anh
 
S. 24 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hoàng Oanh, Hoàng Nhật Hưng
 
S. 2 (2004): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của dung môi lên phản ứng giữa cyclopentanone và 2-metyl propanal Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Quỳnh Mai, Phan Thị Hòa Bình
 
S. 9 (2006): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ảnh hưởng của gia đình đối với việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục con cái Tóm tắt   PDF
Phạm Hoàng Nam Phác
 
S. 21 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê (chrysanthemum sp.) trồng tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Lộc, Phùng Thị Bích Hòa
 
S. 64 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của Hormone Growth và Insulin Growth Factor 1 đối với sự tăng trưởng xương trong nghiên cứu In vitro Tóm tắt   PDF
Trần Long Giang, Nguyễn Cửu Nguyệt Huế
 
S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Khoang cổ cam trưởng thành Amphiprion percula (Lacépède, 1802) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lệ Trang, Trần Văn Dũng
 
S. 36 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của mật độ xuất phát đến tăng trưởng của vi tảo skeletonema costatum (Greville) Cleve trong môi trường nước biển nhân tạo Aquil* Tóm tắt   PDF
Lý Thị Thùy Duyên, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung
 
T. 14, S. 12 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khối lượng hiệu dụng, và độ rộng khe dải năng lượng điện tử trong ống bán dẫn carbon nano Tóm tắt   PDF
Lê Văn Tân, Cao Huy Thiện
 
S. 33 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của nitrogen – ammonium lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung
 
T. 15, S. 12 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của pha ban đầu của laser lên vị trí điểm dừng trong phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử Rydberg Tóm tắt   PDF
Phan Thị Ngọc Loan, Đỗ Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Phú, Trần Phi Hùng
 
T. 16, S. 6 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của pha ban đầu của laser lên định luật tỉ lệ theo bước sóng của hiệu suất phát xạ sóng điều hòa bậc cao Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Loan
 
S. 9(87) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của phát triển ngành dừa đến môi trường tự nhiên ở tỉnh Bến Tre: Hiện trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trương Văn Tuấn
 
S. 2(67) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của phân ủ từ rơm (phế thải của việc sản xuất nấm rơm) có xử lí Trichoderma đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống lúa MTL560 và IR50404 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Diễm Hương
 
76 - 100 trong số 2477 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100