Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12(90) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-x NixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh
 
S. 40 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của silic dưới tác dụng của cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko Tóm tắt   PDF
Lê Diễm Kiều, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung
 
S. 5(70) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của tổng đạm amôn lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công
 
S. 20 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ảnh hưởng của đời sống văn hóa trong thể loại truyện cười Khmer Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Vũ Lam
 
T. 15, S. 6 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của điều kiện kết tủa và hàm lượng cobalt pha tạp đến các đặc trưng cấu trúc của vật liệu nano ferrite perovskite yttrium Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm
 
S. 30 (2011): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và mật độ tế bào xuất phát lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng, Lê Diễm Kiều, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung
 
S. 3 (2004): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ảnh hưởng con cái trong việc quyết định du lịch gia đình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sơn
 
S. 43 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng kết hợp giữa N–No3- và N–Nh4+ lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung
 
S. 12(90) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ảnh hưởng động lực học phân cực lõi lên xác suất ion hóa của phân tử co bằng phương pháp ab initio Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hưng
 
S. 35 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Vũ
 
S. 20 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ẩn dụ ý niệm với việc giảng dạy ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
Hà Thanh Hải
 
S. 11 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ẩn dụ thời gian thực vật trong tiếng Hán và Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Võ Thị Mai Hoa
 
T. 16, S. 10 (2019) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
Vũ Thu Hằng, Tăng Ngọc Bình
 
T. 16, S. 12 (2019) ỨNG DỤNG COPULA CHO CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Triệu Nguyên Hùng
 
T. 16, S. 9 (2019) ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (TXRF) TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT CỦA NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn An Sơn, Suk Soo Dong, Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Trần Ngọc Diệu Quỳnh, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Lê Viết Huy
 
T. 15, S. 6 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải không gian cao trong phát hiện thay đổi kích thước hình học mặt đường bộ, thí điểm tại một số khu vực dọc Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình Tóm tắt   PDF
Hà Thị Hằng
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ứng dụng bài tập làm việc độc lập trong việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường trung học Tóm tắt   PDF
Lê Vinh Quốc
 
S. 3(68) (2015): Khoa hoc Giáo dục Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần Tâm lí học đại cương cho sinh viên các khoa không chuyên ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diễm My, Lý Minh Tiên
 
S. 4(82) (2016): Khoa học Giáo dục Ứng dụng các lí thuyết tâm lí học trong dạy học mầm non Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân
 
T. 15, S. 12 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng công nghệ Bluetooth và cảm biến ánh sáng để thiết kế hệ thống vẽ cường độ vân giao thoa, nhiễu xạ Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Nhựt, Nguyễn Lâm Duy
 
T. 15, S. 12 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ truyền, nhận dữ liệu giao tiếp với máy tính trên thiết bị DE1 qua đường truyền UART Tóm tắt   PDF
Đặng Lành, Phạm Xuân Hải, Trương Trường Sơn
 
S. 27 (2011): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng công nghệ Gis thành lập bản đồ phân chia lưu vực sông phục vụ cho việc cảnh báo nguy cơ lũ quét ở tỉnh Gia Lai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thám, Hồ Đình Thanh
 
S. 16 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường phổ thông Tóm tắt   PDF
Lê Văn Tiến
 
T. 16, S. 6 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng công nghệ xử lí ảnh viễn thám trên nền tảng điện toán đám mây (GEE) trong theo dõi biến động đường bờ sông – thí điểm tại sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa
 
T. 14, S. 1 (2017): Khoa học Giáo dục Ứng dụng cảm biến chuyển động Go!Motion vào dạy học chương “các định luật bảo toàn” – Vật lí 10 Tóm tắt   PDF
Lê Hải Mỹ Ngân, Trương Hồng Ngọc, Phan Minh Tiến
 
101 - 125 trong số 2477 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100