Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hùng cá: Vua Cá ở Việt Nam

Hồng Hào

Tóm tắt


Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá tuy mới thành lập những đã trở thành một thương hiệu mạnh về nuôi trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm các tra, cá ba sa tại Việt Nam. Với những nỗ lực hết mình từ những năm đầu thành lập, Hùng Cá đã đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần đưa thương hiệu Hùng Cá bước đầu trở thành thương hiệu tin cậy với người tiều dùng trong nước và quốc tế.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756