Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT LỨA TUỔI 15-16 HÀ TĨNH

Trần Mạnh Hưng

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích các tố chất thể lực đặc trưng của nam VĐV Pencak Silat lứatuổi 15-16 Hà Tĩnh, bài viết tiến hành lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho VĐV. Đồng thời sử dụng phương pháp toán học thống kê để chứng minh độ tin cậy và tính thông báo của các Test lựa chọn.

Toàn văn: PDF