Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO NAM HỌC SINH KHỐI 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN, QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Huy Hà

Tóm tắt


Qua khảo sát thực trạng thể lực của học sinh khối 11 trường THPT NguyễnHiền cho thấy, sự phát triển thể lực của học sinh chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều học sinh chưa có sự phát triển tốt về các tố chất thể lực như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền...; đặc biệt là khả năng phối hợp vận động. Do đó việc lựa chọn các bài tập thực sự khoa học, phù hợp với đối tượng qua đó nâng cao thể lực chung cho đối tượng nghiên cứu là vấn đề cấp thiết.

Toàn văn: PDF