Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Bàn về khái niệm đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Thao
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Căn cứ xác định quốc tịch theo quy định của thế giới và Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Minh
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Cơ sở lý thuyết của bảo lãnh và liên hệ với quy định về bảo lãnh trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Ngân
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Dữ liệu điện tử và chứng cứ điện tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hạnh
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Tóm tắt   PDF
Mai Đắc Biên, Phan Thị Thu Lê
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hình phạt và biện pháp thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Mai
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hợp đồng vô hiệu do lợi thế không công bằng hoặc lợi ích thái quá theo Bộ nguyên tắc chung về luật hợp đồng châu Âu Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hoàn thiện các quy phạm về chế định án tích trong Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Long
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẻ bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Hoạt động của Kiểm sát viên trong quá trình sử dụng dấu vết trong điều tra các vụ án lạm dụng tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hưởng
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Hoạt động trực tiếp hỏi cung bị can và tham gia hỏi cung bị can của Kiểm sát viên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Lương Hải Yến
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng tiếp tục hoàn thiện trong tương lai (Kỳ 1) Tóm tắt   PDF
Lê Cảm
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Khái niệm, tiêu chuẩn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng Tóm tắt   PDF
Dương Đình Công
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Lấy lời khai nạn nhân, xây dựng giả thuyết và lập kế hoạch điều tra ban đầu vụ án xâm hại tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Trần Phương Đạt
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Mối quan hệ giữa dữ liệu điện tử và các nguồn chứng cứ khác trong tố tụng hình sự Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hạnh
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Hạnh
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Một số giải pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tuân, Lê Thanh Nam
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Lại Viết Quang
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Một số phương pháp đo lường mức độ tham nhũng trên thế giới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Vịnh
 
S. 30 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 (30)/2019 Một số vấn đề về hành vi quấy rối tình dục và xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Phạm Minh Tuyên
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Một số vấn đề về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Tâm
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Một vài ý kiến về đương sự là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Kim Thọ
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng trong phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khoa Điềm
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Nâng cao hiệu quả tiến hành đối chất trong điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Ngô Trung Hòa
 
S. 29 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 03 (29)/2019 Những khó khăn vướng mắc khi thu thập, đánh giá chứng cứ trong điều tra các vụ án mua bán người Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Bình
 
1 - 25 trong số 38 mục 1 2 > >>